Vilka avdrag finns att göra vid renoveringar i år?

Renoveringar kan vara både spännande och kostsamma. Men visste du att det finns möjlighet att göra avdrag för vissa renoveringskostnader? I Sverige finns det ett ROT-avdrag som kan hjälpa dig att spara pengar när du renoverar ditt hem. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad ROT-avdraget är och hur du kan dra nytta av det. Vi kommer också att diskutera vilka typer av renoveringar som är avdragsgilla och vilka tillfällen då ROT-avdraget inte kan användas.

Vad är ROT avdrag för något?

ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. ROT-avdraget är en skattereduktion som du kan få när du anlitar en registrerad hantverkare för att utföra renoveringsarbeten i ditt hem. Avdraget är till för att främja sysselsättning och stimulera renoveringsbranschen. ROT-avdrag kan var krångligt och tidskrävande och därför använder sig många svenska familjer och husägare av deklarationshjälp och liknande tjänster. Familjens Jurist är en av många juristbyråer som kan hjälpa till med detta. Hjälp med skatt ger dig mer tid till viktigare saker som att spendera mer tid med familjen eller nästa renoveringsprojekt.

Så kan du använda ROT-avdraget

För att kunna dra nytta av ROT-avdraget måste du vara ägare till bostaden där renoveringen ska utföras. Du kan inte använda avdraget om du hyr eller har en fritidsbostad. Dessutom måste du anlita en registrerad hantverkare för att utföra arbetet. Det är viktigt att notera att du inte kan dra av hela kostnaden för renoveringen, utan endast en del av den. För närvarande är avdraget 30 procent av arbetskostnaden, upp till en viss gräns. Detta innebär att du kan få tillbaka en del av kostnaden för renoveringen i form av skattereduktion. För att kunna dra av ROT-avdraget måste du även ha betalat fakturan för arbetet och ha fått ett kvitto från hantverkaren. Det är viktigt att spara dessa dokument för att kunna styrka din rätt till avdraget.

Målning och tapetsering

Om du planerar att måla om eller tapetsera ditt hem kan du dra nytta av ROT-avdraget. Detta gäller både invändig och utvändig målning samt tapetsering. Du kan alltså få avdrag för arbetskostnaden som hantverkaren tar för att utföra dessa arbeten. Det finns vissa regler och begränsningar för ROT-avdraget, så det är viktigt att du informerar dig om dessa innan du påbörjar renoveringsarbetet.

Golvrenovering

Att renovera golvet i ditt hem kan vara en kostsam process. Men med ROT-avdraget kan du få en del av kostnaden tillbaka. Oavsett om du väljer att lägga nytt trägolv, klinker eller helt enkelt slipa och lacka ditt befintliga golv, kan du dra nytta av avdraget.

Badrumsrenovering

Badrumsrenoveringar kan vara både tidskrävande och dyra. Men med ROT-avdraget kan du få en del av kostnaden täckt. Du kan dra av arbetskostnaden för att installera nya badrumsfixturer, kakel och klinker, samt för att göra rörmokeri och elarbeten.

Köksrenovering

Om du planerar att renovera ditt kök kan du dra nytta av ROT-avdraget för att minska kostnaderna. Du kan få avdrag för arbetskostnaden för att installera nya köksluckor, bänkskivor, vitvaror och för att göra elarbeten.

Energibesparande åtgärder är också avdragsgillt

Avdraget för energibesparande åtgärder i hemmet kallas för ROT-avdraget. Det innebär att man kan dra av en del av kostnaden för arbetskostnaden vid energibesparande renoveringar och installationer i sitt hem. När det gäller bidrag för installation av solceller kan man ansöka om investeringsstöd från Energimyndigheten. Det finns olika typer av stöd beroende på om man är privatperson, företag eller organisation. För privatpersoner kan man få bidrag för att installera solceller på sitt bostadshus genom solcellsstödet. Bidraget kan täcka en del av kostnaden för inköp och installation av solcellsanläggningen. Det är viktigt att ansöka om bidraget innan man påbörjar installationen. Mer information om bidrag och stöd för solceller kan hittas på Energimyndighetens hemsida.

Detta inkluderar installation av solceller, värmepumpar, energieffektiva fönster och isolering. Genom att göra dessa åtgärder kan du inte bara spara pengar på din energiförbrukning, utan också dra nytta av avdraget.

Vilka tillfällen kan man inte använda ROT-avdrag?

Det finns vissa tillfällen då du inte kan använda ROT-avdraget. Till exempel kan du inte dra av kostnader för rena underhållsarbete, som att byta ut trasiga lampor eller rengöra takrännor. Du kan heller inte dra av kostnader för trädgårdsarbete eller byggnation av nya byggnader på din tomt. Det är viktigt att vara medveten om dessa begränsningar innan du ansöker om ROT-avdraget.

Här är en lista över tillfällen då ROT-avdraget inte kan användas:

1. Renovering av fritidshus: Rot-avdraget gäller endast för renoveringar av permanentbostäder, inte för fritidshus eller andra sekundära bostäder.

2. Nybyggnation: ROT-avdraget kan inte användas för att bygga nytt, det är endast avsett för renoveringar och ombyggnationer av befintliga bostäder.

3. Bygglovskrävande åtgärder: Om renoveringen kräver bygglov eller andra tillstånd kan inte ROT-avdraget användas. Detta inkluderar till exempel större ombyggnationer eller tilläggsbyggnader.

4. Renovering av gemensamma utrymmen: ROT-avdraget gäller endast för renoveringar av den egna bostaden, inte för gemensamma utrymmen i en bostadsrättsförening eller hyreshus.

5. Renovering av kommersiella fastigheter: ROT-avdraget är endast avsett för privatbostäder och kan inte användas för renoveringar av kommersiella fastigheter eller lokaler.  För renoveringar av kommersiella fastigheter eller lokaler finns det andra skattemässiga regler och avdrag som kan vara tillämpliga som t.ex energieffektiviseringsavdrag och avdrag för ombyggnad och anpassning av lokaler för funktionshindrade.

6. Renoveringar utförda av närstående: Om renoveringen utförs av en närstående, till exempel en familjemedlem eller släkting, kan inte ROT-avdraget användas. Det är viktigt att notera att reglerna för ROT-avdrag kan ändras över tid, så det är alltid bäst att kontrollera med Skatteverket eller en skatteexpert för att få den senaste informationen.

Sammanfattningsvis kan ROT-avdraget vara till stor hjälp när du renoverar ditt hem. Genom att dra nytta av avdraget kan du spara pengar på renoveringskostnaderna och samtidigt främja sysselsättningen inom renoveringsbranschen. Kom ihåg att kontrollera de specifika reglerna och begränsningarna för ROT-avdraget innan du påbörjar dina renoveringsprojekt.