Bakljusfärg biltema

Bakljusfärg, 150 ml – Biltema.se

Borttagningsmedel som effektivt tar bort Biltemas färgade transparenta lack/färg anpassad för fram- bak- och sidolyktor, glas m.m.

Bakljusfärg, 150 ml

Bakljusfärg, svart, 150 ml – Biltema.se

Bakljusfärg, svart, 150 ml – Biltema.se

25 feb. 2014 — Tjenare, köpte 2st burkar toningsspray på biltema här om dagen då jag tänkte ha till min audi, men då undrar jag om denna transparanta …

Svart transparent glansfärg som ger toningseffekt på fram- bak- och sidolyktor, glas m.m. Färgen ger en hållbar glans är stöttålig. Var försiktig vid användning på äldre baklyktor då plasten kan spricka. OBS ! Ej godkänd för vägtrafik. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Inandas inte dimma/ångor/sprej. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller etylacetat, propan-2-ol, n-butylacetat

Biltemas toningsspray? – Sidan 1 – Garaget

Borttagningsmedel för Biltemas bakljusfärg, 150 ml – Biltema.se

19 feb. 2022 — Även Biltema har detta. Har använt detta 4 år nu då jag fick anm på bakljusfärgen. Slapp köpa nya och byta.

Borttagningsmedel som effektivt tar bort Biltemas färgade transparenta lack/färg anpassad för fram- bak- och sidolyktor, glas m.m. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Inandas inte dimma/ångor/sprej. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Bakljusfärg – Sveriges Volvoforum – jagrullar

Biltemas toningsspray? – Sidan 1 – Garaget

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066 …

Detta är en forumtråd från Garaget

Motip Backlight Paint Spray – Bakljusfärg Röd 400 ml

29 jan. 2014 — Använde biltemas och har lagt ett lager klarlack uppepå. Någon som har något bra tips om hur man kan få bort färgen utan att skada plasten …

Får man bra resultat med biltema färg? Lackar om fronten

Motip Bakljusfärg röd 400 ml – mekonomen.se

Baklyktor och blinkers | Vi gillar välutrustade garage, vältvättade bilar, smarta biltillbehör och praktiska transporthjälpmedel. Välkommen till Jula!

Även lämplig som solskydd på glasytor i uterum etc.

Hur få bort toningsfärg?? – Saab Turbo Forum

10 feb. 2015 — Har inte biltema borttagningsmedel för just den sprayen? Testat aceton? Upp. Användarvisningsbild. nybbe79: Medlem …

Baklyktor och blinkers – Jula

Baklyktor och blinkers | Vi gillar välutrustade garage, vältvättade bilar, smarta biltillbehör och praktiska transporthjälpmedel. Välkommen till Jula!

Borttagning av baklamptonings spray, hur? – bilvardsforum.se

Keywords: bakljusfärg biltema